Rybka, o.p.s. Vojnova 281 375 01 Týn nad Vltavou zapsaná v rejstříku o.p.s. vedeného KS České Budějovice, oddíl O, vložka 285 IČO: 28149599 Registrace - 8098268 číslo účtu: 3067091369/0800
Statutární zástupce - Eva Dvořáková ředitelka Rybka, o.p.s. tel.:723 981 614
AD Rybka poskytují •I. stravu nebo pomoc při zajištění stravy •II. ubytování •III. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí   •Uživateli/lům mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti (TV za poplatek, přednášky, kurzy apod.) ad I. Strava Poskytovatel vytváří podmínky pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy v prostorech ubytování, kde je k tomuto účelu potřebné zařízení a vybavení ve vlastnictví poskytovatele. ad II. Ubytování Uživateli a jeho rodině se poskytují místnosti vybavené lůžky včetně přikrývek, polštářů a lůžkovin. Hygienické zázemí /sprchy, toalety/ jsou součástí poskytnutého prostoru. Je vymezen prostor,kde jsou k dispozici společné pračky,sušičky a dále i sušárna Dle potřeby je uživateli zapůjčeno další vybavení místností - dle inventárního listu. Mimo svůj poskytnutý prostor mohou uživatelé užívat společně s ostatními uživateli: •a) prostory na chodbách •b) místnost pro aktivity •c) sušárna •d) venkovní prostory ve vlastnictví uživatele ad III. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou. Pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároku a pohledávek. Poskytnutí základního sociálního poradenství. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Zájemce o službu si podá na výše uvedené kontakty nebo osobně žádost o poskytování služeb v AD. Žádost je možno zpracovat i na místě před projednáním smlouvy. Formulář k vyplnění žádosti je k dispozici na webových stránkách AD.Smlouva o poskytování sociálních služeb a z vyplývající povinnosti (Domovní řád), způsoby jakými je služba poskytována a úhrada za poskytnutí sociální služby to vše je se zájemcem projednáno v přítomnosti ředitelky, (pověřeného zástupce ředitelky) a sociálního pracovníka.Uživatel si stanovuje cíle, které by měla daná sociální služba naplňovat. Sociální pracovník s uživatelem individuálně plánuje poskytování sociální služby na základě osobních cílů uživatelů sociální služby.Informace o službě jsou zájemci o službu poskytnuty, co nejsrozumitelněji s ohledem na situaci zájemce, jeho možnost vnímat a chápat a poté, aby se mohl svobodně rozhodnout, zda mu bude daná služba vyhovovat.Zařízení stanovena pravidla pro odmítnutí zájemců o službu. Důvody jsou: nedostatečná kapacita, nesplnění rozhodujících kritérií pro cílovou skupinu uživatelů.Ředitelka, nebo pověřený zástupce zařízení a uživatel uzavírají smlouvu o poskytování služby. Služba je poskytována na základě písemné smlouvy uzavřené s dospělými osobami v rodině. Smlouvy se uzavírá na dobu 1 měsíce, pokud je účelné a potřebné nadále sociální službu poskytovat, je po dohodě s poskytovatelem služba prodlužována dle rozhodnutí ředitelky, pověřeného zástupce, maximálně na 1 rok.Do AD Rybka není povoleno vzít s sebou domácí zvířata.Zařízení a jeho zaměstnanci vždy dbají na to, aby zájemce o službu rozuměl obsahu a účelu smlouvy.V zařízení AD Rybka může uživatel služby kdykoli vypovědět smlouvu. Zařízení AD Rybka může vypovědět smlouvu jen za stanovených podmínek ve smlouvě. AD Rybka umožňuje uživateli zajistit náhradní služby. Klientům jsou vyhledány další možnosti ubytování.

AZYLOVÝ DŮM PRO RODINY S DĚTMI

Rybka , o.p.s.
Základní informace Základní informace Úvod Úvod Podmínky přijetí Podmínky přijetí Kontakty Kontakty Dokumenty Dokumenty

ZÁKLADNÍ INFORMACE