Posláním Azylových domů je poskytovat sociální služby na přechodnou dobu rodinám, které se ocitly v krizové životní situaci a jež ztratily svoje přirozené bydlení a ekonomicky nemohou dosáhnout na komerční způsob bydlení a jsou ohroženi sociálním vyloučením.
Řešíme nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení. Snažíme se najít cestu, jak se z této krizové situace dostat, pomáháme s hledáním vhodného bydlení, řešit tíživou finanční situaci, pomáháme sociálně i právně, vedeme k samostatnosti a podporujeme klienty při vytváření a udržování vztahů a samostatného života. Zejména k obnovení rodinné situace a aktivního návratu do společnosti a uplatněním se na trhu práce.
Rybka, o.p.s. - nestátní nezisková obecně prospěšná společnost
Poskytujeme přístřeší hlavně pro rodiny s dětmi a matky s více dětmi, které se ocitly v krizové životní situaci, dále pro etnické menšiny, oběti domácího násilí a osoby bez přístřeší a to bez ohledu na pohlaví, rasu, vyznání, národnost a o s ohledem na individuální potřeby osob.
Základní informace Základní informace Úvod Úvod Podmínky přijetí Podmínky přijetí Kontakty Kontakty Dokumenty Dokumenty AZYLOVÝ DŮM V HUSINCI
Cílem projektu je podpora, zajištění dostupnosti a rozvoj 2 druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje (azylové domy a sociálně terapeutické dílny) pro osoby sociálně vyloučené nebo osoby sociálním vyloučením ohrožené, přičemž snahou je napomoci těmto osobám k plnému zapojení do ekonomického, kulturního a společenského života a vytvořit podmínky pro jejich uplatnění na trhu práce.
Doba realizace: 1. 10. 2022 – 30. 4. 2026
CZ.03.02.01/00/22_003/0000174 je spolufinancován Evropskou unií.
Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI
PROJEKT

AZYLOVÝ DŮM PRO RODINY S DĚTMI

Rybka , o.p.s.
Rybka, o.p.s. Vojnova 281 375 01 Týn nad Vltavou zapsaná v rejstříku o.p.s. vedeného KS České Budějovice, oddíl O, vložka 285 IČO: 28149599 Registrace - 8098268 číslo účtu: 3067091369/0800
Statutární zástupce - Eva Dvořáková ředitelka Rybka, o.p.s. tel.:723 981 614

POSLÁNÍ

CÍLOVÁ SKUPINA

CÍLE

Evropská unie Fond evropské pomoci nejchudším osobám Operační program potravinové a materiální pomoci
Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III Rybka, o.p.s. se zapojila do projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III“. Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III“ s registračním číslem CZ.03.04.01/00/22_010/0001326 je projektem financovaným z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost plus (OPZ+), evropský podíl financování činí 90 % a národní podíl činí 10 %. V rámci realizace projektu je účelem podpory zajištění potravinové a materiální pomoci, která bude osobám z cílových skupin projektu distribuována prostřednictvím partnerských organizací a jejich zapojených subjektů. Poskytovány budou vybrané potraviny, hygienické prostředky, základní domácí potřeby, textilní výrobky a případně další materiální pomoc. Společně s distribucí pomoci budou podpořeným osobám poskytována doprovodná opatření s cílem přispět k dlouhodobějšímu řešení jejich nepříznivé životní situace. Realizace projektu: 1. 10. 2023 - 30. 4. 2026
PROJEKT